Architect voor kerk / ontmoetingsruimte: ASAS Architecten uit Rotterdam

Arjan Scheer is sinds 1993 ontwerper van ontmoetingsruimten, liturgische centra, kerk interieurs, kerken en stilte centra.

Arjan Scheer is niet alleen een bekwaam product ontwerper bij het ontwerpen van liturgische objecten, hij is door zijn studie architectuur ook in staat een kerkgebouw bouwkundig uit te werken, te bouwen of verbouwen.

De interesse is ontstaan als ervaringsdeskundige als lid van een kerkelijke gemeente en als ontwerper. Tijdens zijn studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten is deze interesse uitgemond in het ontwerp van een liturgisch centrum als afstudeeropdracht.

Begeleiding van de kerkelijke gemeente bij de ontwerpopgave staat centraal. Het ontwerpen van een kerk of een liturgisch centrum is een dienende taak. Het resultaat moet ten volle voldoen aan de karakteristieken van de gemeenschap die in het kerkgebouw samenkomt. Door voortdurende studie en verdieping in het ontwerpen van religieuze objecten en gebouwen heeft Arjan Scheer een breed referentie kader aangaande verschillende belevingen van liturgie of liturgische ruimten. Hierdoor kan Arjan Scheer gericht advies geven.

De missie van Arjan Scheer is ruimten en objecten te ontwerpen die mensen bij elkaar brengen.

Naast het ontwerp voor kerkinterieurs en liturgische centra heeft ASAS Architecten voor tal van kerken kleinere interne wijzigingen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de Sionskerk in Zeist. Voor de Nieuwe Kerk in Zeist heeft ASAS Architecten de tekeningen voor de gebruiksvergunning verzorgd. Voor de Noorderlichtkerk en de Oosterkerk in Zeist heeft ASAS Architecten geadviseerd voor het ontruimingsplan, de vluchtroutes bepaald en de vluchtplattegronden getekend. Het eindproduct bestond hier uit subtiele plattegronden die op een architectonische verantwoorde wijze in de monumentale interieurs zijn opgehangen.

Naast het bouwen of verbouwen aan de kerk kan ASAS Architecten ook de verbouwing van bijvoorbeeld een pastorie of kosterswoning verzorgen. Zo heeft ASAS Architecten bijvoorbeeld gewerkt aan de verbouwing van de monumentale kosterswoning van de Oude Kerk in Zeist tot Kerkelijk Bureau en is Arjan Scheer betrokken geweest bij de verbouw van een pastorie.

Een herstructureringsopgave bij een kerk staat vaak niet op zichzelf. Vaak is het een puzzel waarbij verschillende gemeenschappen moeten worden herverdeeld over minder gebouwen. Hierbij spelen de nodige emoties. ASAS Architecten begrijpt dit en denkt mee over de beste oplossing, zowel voor de gemeenschappen als financieel. ASAS Architecten heeft daarin de expertise voor het uitwerken van de transformatie van kerken, bijvoorbeeld naar andere functies zoals appartementen of nieuwbouw. ASAS Architecten kan de financiële implicaties snel in kaart brengen zodat er een gewogen beslissing genomen kan worden. Voor de Rehobothkerk (uitgaande van de Gereformeerde Gemeente) te Zeist is zo een matrix gemaakt waarin alle verduurzamingsopties en sloop-nieuwbouw en herstructurering op een objectieve manier naast elkaar zijn gezet om zodoende de meest passende ontwikkelingsrichting helder te krijgen.

Architectenbureau Arjan Scheer biedt een Bouwcommissie, College van Kerkrentmeesters of Commissie van Beheer een aanspreekpunt met een brede expertise.

De diensten die Architectenbureau Arjan Scheer aanbiedt:

-advies en begeleiding bij het in kaart brengen van de opgave bij het aanpassen of nieuw bouwen van het kerkgebouw en/of liturgisch centrum

-ontwerp en bouw begeleiding van nieuwbouw of verbouw van het kerkgebouw

-ontwerp en (begeleiden bij de) uitvoering van het Liturgisch Centrum

-ontwerp en (begeleiden bij de) uitvoering van het Avondmaalstel, Doopvont, Avondmaalstafel, Lezenaar, Preekstoel en Meubilair

-ontwerp en bouw begeleiding van nieuwbouw of verbouw van vergaderzalen

-aanvragen van bouwvergunningen

-tekenwerk bij aanvragen voor bouwvergunningen

-verzorgen van de aanvraag voor gebruiksvergunningen

-bouwvergunningen, ontwerp- en tekenwerk voor ver- of nieuwbouw van pastorie en kosterswoning

-exploitatie berekeningen bij sloop- nieuwbouw opgaven

Enkele voorbeelden:

Evangelisch Centrum Europoort

Voor het Evangelisch Centrum Europoort is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de ontwikkelmogelijkheden van de gebouwen aan de Nieuwe Binnenweg. De centrale vraag hierbij is of het verstandig is op de huidige locatie te blijven. Er is een plan opgesteld waarbij verschillende delen van het vastgoed beschikbaar komen voor de verhuur. Het centrum kan deze inkomsten gebruiken voor haar eigen exploitatie en een renovatie. Door een slimme multifunctionele zaal kan de capaciteit vergroot worden naar 750 zitplaatsen.

Koningskerk Rotterdam

De Koningskerk is bijzonder strategisch gelegen met aan de ene kant Rotterdam Zuid en aan de andere kant nieuwe stedelijke ontwikkelingen op de Kop van Zuid. De Koningskerk is oorspronkelijk gebouwd voor een klein aantal vaste bezoekers (schippers) en had daarnaast een gemeente die voornamelijk onderweg was. Dit is de laatste tijd veranderd, de gemeente is opgebouwd uit een jongere groep leden. Het aantal zitplaatsen voldeed door dit gewijzigde gebruik al langere tijd niet meer. Om meer zitplaatsen te creëren is de kerkzaal aan meerdere kanten geopend en is de ontmoetingszaal bij de kerkzaal betrokken.

Werkwijze ASAS Architecten: kerkgebouwen / ontmoetingsruimtes

Bij de realisatie van een project vindt ASAS Architecten het belangrijk dat uw budget bewaakt wordt en er op een planmatige manier gewerkt wordt. Zo ontstaat er een ontwerp dat voor alle betrokkenen tot tevredenheid stemt.

Doorloop de volgende stappen:

  1. We vinden het belangrijk om kennis te maken met een kopje koffie. Vervolgens kunnen we de mogelijkheden bespreken en tot een plan van aanpak komen. Desgewenst komen we naar een zondagse viering om kennis te maken en gevoel te krijgen voor het karakter van de gemeenschap.
  2. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt er vervolgens een ontwerp gemaakt waarin al uw wensen verwerkt zijn. Dit gaat altijd samen met de gemeenschap om zeker te zijn van voldoende draagvlak. Daarna wordt dit verder geconcretiseerd en wordt er uiteindelijk een definitief ontwerp in combinatie met de technische specificaties en een bestek aangeleverd.
  3. Op basis daarvan worden er contracten gemaakt en vergunningen aangevraagd.
  4. Uw project wordt opgeleverd en gerealiseerd.
  5. ASAS Architecten vindt het belangrijk om ook daarna nog in contact te zijn. Ons doel is een langere prettige relatie wat uitmond in een passend en onderscheidende oplossing.

ASAS Architecten begrijpt dat kerken en ontmoetingsruimtes bijzondere opgaven zijn, met mensen die vrijwillig hun tijd beschikbaar stellen en opdrachtgevers die dit als dagelijks werk doen. ASAS Architecten wil op een verantwoorde, gewetensvolle manier werken en zo bouwen aan draagkrachtige gemeenschappen. ASAS Architecten helpt bij de ontwikkeling van dit soort ruimtes. Altijd in overleg en tot alle betrokkenen tevreden zijn.

Contact opnemen met ASAS Architecten

Wilt u direct contact opnemen met ASAS Architecten? Bereik ons door te bellen naar 010 425 4483 of 06 290 70810. Per e-mail kunt u contact opnemen via info@arjanscheer.nl.