Reclame in Winkelstraten Rotterdam NL

Na een tijd van veel nieuwbouw is er in Rotterdam hernieuwde aandacht voor het investeren in het bestaande culturele erfgoed. Daarom is een speciaal Actieprogramma Winkelgebieden gedefinieerd door de gemeente om bestaande winkelstraten nieuw leven in te blazen.

Op dit moment is veel architectonische kwaliteit verborgen achter eenvormige reclame. Belangrijk is dat de gebouwde kwaliteit van de winkelstraten zichtbaar en duidelijk herkenbaar blijft, alleen dan is een straat aantrekkelijk voor bezoekers.

Om winkeleigenaren te verleiden reclame aan te brengen die past bij de architectuur van hun pand heeft ASAS i.s.m. zoarchitecten het beleid, zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders, op een aantrekkelijk manier verbeeld.

De methode om winkeliers bij dit project te betrekken is door middel van straatspecifieke gidsen en een gids voor Rotterdam als geheel. In de algemene gids wordt het hele scala aan regelgeving getoond, inclusief de woonwijken, terwijl in de straatspecifieke gidsen een selectie is gemaakt van de relevante regels. Gezien de variaties in architectuur in de winkelstraten is niet elke reclame vorm die toegestaan is ook geschikt. De hoogte van de begane grond is soms te beperkt om bijvoorbeeld een banier op te kunnen hangen. Deze selectie is in de straatspecifieke gidsen gemaakt. De illustraties en foto’s zijn in deze gidsen van de straat zelf, zodat een ‘wij-gevoel’ wordt gecreeerd en een bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid bij het handhaven van een goede uitstraling van de eigen winkelstraat.

De specifieke gidsen zijn gebruikt om samen met de winkeliers verbeteringen te bewerkstelligen in de uitstraling van de winkelstraat. Verschillende panden zijn opgeknapt volgens de voorstellen in de gidsen.

Per gids zijn steeds zes collages gemaakt met voor en na beelden van in het oog springende winkelpanden op de winkelstraat. De beelden geven een samenvatting van de problematiek zijn een voorbeeld van hoe de uitstraling verbeterd kan worden. De fotocollages hebben er in sommige gevallen toe geleid dat winkeleigenaren vrijwillig hun pand volgens het voorbeeld hebben aangepast.

Voor de volgende straten zijn specifieke gidsen gemaakt:
Nieuwe Binnenweg, Kleiweg, Winkelboulevard Zuid, Dordtselaan, Afrikaanderwijk, de Noorderboulevard en rondom het Zwaanshals

De aanpak is opgenomen als voorbeeld voor het vernieuwen van de uitstraling en aantrekkingskracht van bestaande winkelstraten in de publicatie: ‘Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing in de veertig aandachtswijken’ een publicatie van de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed.

ontwerp tekst en beelden: Arjan Scheer i.s.m. Joep Klabbers zoarchitecten; grafisch ontwerp Mark Mulder Studio voor Visuele Pop. Cultuur (gids Nieuwe Binnenweg:) Magrande, Trudy de Bruin opdrachtgever Stadsontwikkeling Rotterdam; Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) & Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam DS+V i.s.m. Deelgemeente Feijenoord, Charlois, Delfshaven, Noord Projectbureau Revitalisatie Nieuwe Binnenweg ('Praktische Reclamegids voor de Nieuwe Binnenweg') jaar augustus 2009-augustus 2011 status publicatie, verschillende panden aan de winkelstraten zijn gerenoveerd conform de voorstellen in de gidsen.

Category: