Tarieven

Voordat de werkzaamheden beginnen wordt altijd een projectomschrijving gemaakt. Vast onderdeel daarin is een beschrijving van het aantal uren in relatie tot de prestaties die worden geleverd.

Voor stedenbouwkundige opdrachten is het doel vaak het maken van een presentatie of het maken van een aantal illustraties. Een aanbieding zal gericht zijn op het bepalen van het aantal uren voor de werkzaamheden maal het uurtarief.

Een architectuuropdracht wordt normaliter opgedeeld in een aantal fasen. Per deel kan er apart opdracht worden verleend. Na Deel 1 hebt u al een heel duidelijk beeld wat de mogelijkheden zijn voor uw project inclusief een aantal opties.

De onderdelen bij een architectuuropdracht zijn:

Deel 1

Voorbereiding, Voorontwerp

Deel 2

Definitief Ontwerp, Technische Specificatie/Bestek

Deel 3

Contract Vorming, Gunning

Deel 4

Uitvoering en Oplevering

Deel 5

Directievoering

Rechts staat een overzicht van de werkzaamheden per onderdeel.

Voor particulieren adviseert ASAS CR 2006 voor het afsluiten van een overeenkomst tussen architect en particulier. Voor grotere opdrachten adviseert ASAS DNR 2011 voor het afsluiten van overeenkomsten tussen architect en opdrachtgever.

Voorwaarde voor het van toepassing verklaren van de CR2006 en DNR2011 is het hebben van een beroepsaansprakelijkheids verzekering. ASAS heeft deze beroepsaansprakelijkheids verzekering afgesloten via Centraal Beheer Achmea.

Voor meer informatie kunt u een offerte aanvragen.