Shenzhen Bay Super City China

Winnend prijsvraag ontwerp.

‘Cloud Citizens’ is een toekomstvisie voor een groene, sterk verdichte, driedimensionale stad voor het Shenzhen Bay gebied nabij Hong Kong.

De prijsvraag, uitgeschreven door Shenzhen Design Center, vroeg om een visie voor een nieuw, 170 ha groot, financieel stadscentrum. De prijsvraag vroeg om een ontwerp dat een nieuw beeldmerk zou kunnen worden voor Shenzhen en zou kunnen wedijveren met iconische stadsdelen als La Defence in Parijs, Canary Wharf in Londen, ECB Frankfurt en het Presnensky district in Moskou. De nieuwe financiële stad is de volgende stap in de ontwikkeling van het Shenzhen Bay Ring gebied: van een productie georiënteerde ongebreidelde verstedelijking naar een op diensten gerichte groene, high-tech en op innovatie gerichte voorbeeld stad.

‘Cloud Citizens’ is de samensmelting van twee belangrijke werelden: de vrijheid van kansen en van ondernemerschap zo gekoesterd in de traditionele Hutong levensstijl, waar mensen elkaar ontmoeten, plannen maken en zaken doen. En het beeld van een krachtig modern zakencentrum met state-of-the-art kantoorruimte en cultureel programma.

‘Cloud Citizens’ stelt de traditionele manier van bouwen van grote steden ter discussie en rekt de grenzen op van personalisatie, infrastructuur en verdichting van de architectuur. Het ontwerp biedt een ruimtelijk en programmatisch divers alternatief voor de gangbare hoogbouw monocultuur. Het voorstel bestaat in plaats daarvan uit een verbonden structuur die een nieuwe, derde, dimensie geeft aan een stad die 680 meter boven zeeniveau uittorent.

‘Cloud Citizens’, dat doet denken aan Constant Nieuwenhuys’ New Babylon, is een continue metropool met geprogrammeerde publieke ruimte, ‘skyparks’, bestaande uit divers semi-publiek programma zoals recreatieve en culturele ruimten, maar ook een IT-cluster voor jonge start-ups.

De publieke ‘skyparks’ zijn geïnspireerd op de bruisende Hutongs, de traditionele Chenese binnenstad, deze ruimten zorgen voor een duidelijke identiteit. Zij zijn de katalysator voor de omringende kleine en grote bedrijven. De verspreide kleinere eenheden en de grote verscheidenheid aan ruimten creëren een unieke omgeving voor interactie en creativiteit tussen de stadsbewoners. Elke openbare ruimte is verbonden met een park, dat functioneert als een groene long en een verbinding vormt tussen de hoger en lager gelegen delen van het stadgebouw. Deze verbonden ruimten, met magnifiek uitzicht over Shenzhen Bay, zijn een nieuwe referentie in het stimuleren van eigentijdse manieren van samenwerken, het ontmoeten van mensen en het leven van een gezonde duurzame levensstijl met een eigen intrinsieke schoonheid.

‘Cloud Citizens’ is een integraal onderdeel van het stedelijk ecosysteem, het hergebruikt regenwater, het produceert stroom uit zonne energie, wind en algen, het slaat koolstof op en filtert fijnstof, het biedt een leefomgeving voor wilde planten en voorziet in voedselproductie op beschutte plaatsen in de constructie van de skyparks. Hiermee krijgen de cloud citizens een nauwe band met de natuur, vrije tijd ter promotie van een gezondere levensstijl, de droom van een nieuwe Chinese generatie.

Details:

ontwerp
Arjan Scheer, ASAS Architectuur Stedenbouw, met Karin Hedlund, Jonas Lundberg, Lukas Nordström en Pedram Seddighzadeh in samenwerking met Urban Future Organization & CR-Design China
Visualisatie: Expedite Technology Co. China

jaar
2014

status
Prijsvraag; hoogste prijs

Category:

Tags: