Kerk Het Baken Bergschenhoek NL

De vormgeving van een liturgisch centrum heeft naast een functionele en esthetische dimensie een symbolische functie. De meubels vertellen een eigen verhaal. In de liturgie worden namelijk de gewone dagelijkse handelingen als symbool gebruikt voor een geestelijke omgang tussen God en mensen. In de liturgie krijgen de dagelijkse bezigheden, zoals het eten en het wassen, een bijzondere symbolische betekenis.
Het liturgisch centrum in de kerk van Bergschenhoek bestaat uit losse meubels. Hierdoor wordt elk teken in het ontwerp van een apart meubel benadrukt. Elk meubel is een apart beeld, terwijl de meubels in kleur en vorm op elkaar afgestemd zijn om hun onderlinge verband te benadrukken.

De kerk van Bergschenhoek wordt toepasselijk ‘Het Baken’ genoemd. Het ontwerp van de kerk bestaat uit verschillende in elkaar grijpende cirkels. De vormgeving heeft iets weg van een vuurtoren, een baken op de grens van de nieuwbouwwijk van Bergschenhoek en het kassengebied. Deze beeldverwandschap is gebruikt in de vormgeving van het podium en het kruis van het liturgisch centrum.

De lezenaar voor de voorganger
De eerste lezenaar neemt de centrale plaats in. Het spreekgestoelte is eenvoudig vormgegeven. Het meubel is in het midden van de avondmaalstafel opgesteld. Het meubel biedt ruimte aan alle audiovisuele hulpmiddelen zoals die op dit moment bij de diensten gebruikt worden.

De avondmaalstafel
De avondmaalstafel is zo vormgegeven dat de functie van de tafel als symbool voor het samen vieren van de maaltijd in gemeenschap met Christus en mede-gelovigen centraal staat. Het is daarom een tafel die er zo veel mogelijk als tafel uitziet: met vier poten, stevig vormgegeven, zodat het beeld zo duidelijk mogelijk overgebracht wordt.
Het beeld van een tafelblad met haaks daarop vier poten is benadrukt door op het korte stuk van de tafel het kopse hout van het tafelblad door te laten lopen.
De meubels zijn allen uitgevoerd in Amerikaans Kersen. Het bijzondere aan het tafelblad van de avondmaalstafel is dat dit blad in de lengterichting uit één geheel bestaat. Dit is te meer opmerkelijk omdat het tafelblad maar liefst 4 meter en 25 centimeter meet.

Op de tafel is voldoende ruimte voor de opstelling van het avondmaalsstel, de opengeslagen Bijbel, en een bloemstuk. De collectezakken worden na de collecte op de tafel gelegd als beeld van een offer aan de dienst van God.

Het doopvont
Het doopvont heeft een aparte plek op het podium. Het doopvont is vormgegeven als groot watervat zodat het beeld van een wasbekken zo dicht mogelijk benaderd wordt. Het doopvont is net als de overige onderdelen gemaakt uit Amerikaans Kersen. Het ziet eruit als een stam waarin in de holte middenin water is blijven staan.
Het doopvont is vormgegeven als een opnieuw samengestelde boom. Het doopvont bestaat uit 12 delen die opnieuw zijn samengesteld. Bovenop het doopvont zijn de jaarringen van het hout duidelijk te zien. In tegenstelling tot een normale boom zijn de jaarringen gespiegeld, ze lopen niet concentrisch zoals bij een normale boom maar als een opnieuw samengestelde boom.

De lezenaar voor de schriftlezing
De lezenaar is eenvoudig vormgegeven als op zichzelf staand meubel om het belang van de woordbediening in het ensemble van meubels in het liturgisch centrum te benadrukken. De lezenaar is licht en is eenvoudig te verplaatsen, bijvoorbeeld voor reacties uit de zaal tijdens gemeentevergaderingen. De microfoon in deze lezenaar is geheel draadloos waardoor er geen belemmeringen zijn wanneer de lezenaar in de kerkzaal opgesteld wordt.

Het wandobject
Achter het liturgisch centrum is een wandobject geplaatst. De onderzijde van het wandobject trekt een denkbeeldige lijn tussen de twee hoogste ramen links en rechts achter het liturgisch centrum. Hierdoor wordt de achterwand optisch verdeeld zodat de meubels op het podium ingekaderd worden.
Het waaiervormige kruis is gebaseerd op het thema van het baken of de lichtbundels. De kruisvorm is benadrukt door voor de horizontale en verticale delen donker gekleurd hout te gebruiken.

De stoel
Tijdens de liturgie zijn er momenten dat de voorganger zit. Het zou onrustig zijn als de voorganger steeds een plaats inneemt op één van de stoelen in de kerkzaal. Daarom is een stoel ontworpen die enigszins verdekt buiten het midden van het liturgisch centrum staat opgesteld. De stoel is uit één stuk vormgegeven, zodat de aandacht van de toeschouwer geleid wordt naar de symbolische onderdelen van het liturgisch centrum.
De vormgeving van de stoel sluit aan bij de andere meubels. Bij nadere beschouwing valt de tekening in het hout hier ook op. De zitting is uit kops hout, net als de rand van de avondmaalstafel.

Het podium
Het podium is opgebouwd uit drie lagen van 22 centimeter. Hierdoor is de voorganger goed zichtbaar vanuit de gehele kerkzaal. De ronde vormen van het podium zijn licht verschoven ten opzichte van elkaar zodat de treden ontstaan. Hierdoor ontstaat de associatie met het overlappende cirkelvormige patroon van pas gezaaid zaad of de lichtbundels van een vuurtoren over een landschap.
In het podium zijn in totaal vier onzichtbare luiken. In de optrede links is het stageblock opgenomen met aansluitingen voor de band. Rechts is een luik met een wandcontactdoos. Ook is er een ingang tot de kruipruimte onder het podium. Onder de rechter tafelpoot is een luikje met een aansluiting voor een monitor en netwerk. De kabel hiervoor wordt door de tafelpoot en het tafelblad geleid. Op deze manier is er geen bekabeling zichtbaar waardoor niets de aandacht afleidt van de symbolische betekenis van de meubels.

Category: