De Brink Zeist NL

Het koetshuis van het Landgoed ‘De Brink’ ligt in het historisch gezien zeer waardevolle gebied: de Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is een oude stuwwal van de rivier de Rijn. In het verleden zijn hier talrijke kastelen en landgoederen gebouwd vanwege de fraaie vista’s vanaf de stuwwal naar het lager gelegen rivierenlandschap. Het Landgoed ‘De Brink’ en het naastgelegen ‘Beeklust’ zijn fraaie voorbeelden van de bouwwijze in dit gebied. Het Koetshuis van ‘De Brink’ is momenteel in gebruik door ‘Beeklust’. De oorspronkelijke ruimtelijke verbinding met Landgoed ‘De Brink’ is hierdoor bijna verloren gegaan.

In het koetshuis worden kantoren gerealiseerd voor de Stichting Bartimeus Sonneheerdt. Het bestaande pand heeft door wijzigingen geen monumentale status. De centrale vraag bij deze opgave is hoe vervangende nieuwbouw gerealiseerd kan worden passend in de ruimtelijke en cultuur historische setting.

In het ontwerp wordt het volume en de dakvorm van het huidige koetshuis gebruikt als aanleiding voor een geheel nieuw ontwerp. Het bijzondere van de dakvorm is de verspringing halverwege, die geinspireerd is op het oorspronkelijke gebouw.
Doordat de beide kopgevels van glas zijn ontstaat een prachtig doorzicht met coulissen in de sfeer van het tuinontwerp rond het landhuis. De bomen voor het gebouw weerspiegelen in de voorgevel en gaan een spel aan met het zicht op het landschap rond landgoed ‘De Brink’. Hierdoor wordt de ruimtelijke samenhang met landgoed ‘De Brink’ hersteld.

Twee varianten zijn gepresenteerd aan de Commissie van Welstand en Monumenten; een variant met een glasgevel en een variant die het originele koetshuis dichter benadert. Aangezien dit een complete reconstructie is van een historisch gebouw is het niet noodzakelijk, zelfs minder gewenst, om een exacte kopie te maken van het oorspronkelijke gebouw op deze hoogwaardige historische situatie. Daarom ook werden beide varianten positief ontvangen door de Commissie van Welstand en Monumenten. De ontwerpen zijn vervolgens gebruikt door de opdrachtgever om de definitieve ontwerp visie te bepalen voor het gebouw.

ontwerp Arjan Scheer jaar 2010 status Ontwerpvisie aangenomen door Commissie voor Welstand en Monumenten te Zeist.

Category: