making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_reclamegids rotterdam.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_witgoed monteur.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_kaart winkelstraten.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_burgemeester aboutaleb winkelboulevard zuid.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_paginas anitas quick wash.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_elhanae voor-na.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_zabieha voor na.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_zabieha 20110721_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-63_burgemeester aboutaleb.jpg

Reclame Winkelstraten Rotterdam
Na een tijd van veel nieuwbouw is er in Rotterdam hernieuwde aandacht voor het investeren in het bestaande culturele erfgoed. Daarom is een speciaal Actieprogramma Winkelgebieden gedefinieerd door de gemeente om bestaande winkelstraten nieuw leven in te blazen.

Op dit moment is veel architectonische kwaliteit verborgen achter eenvormige reclame. Belangrijk is dat de gebouwde kwaliteit van de winkelstraten zichtbaar en duidelijk herkenbaar blijft, alleen dan is een straat aantrekkelijk voor bezoekers.

Om winkeleigenaren te verleiden reclame aan te brengen die past bij de architectuur van hun pand heeft ASAS i.s.m. zoarchitecten het beleid, zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders, op een aantrekkelijk manier verbeeld.

De methode om winkeliers bij dit project te betrekken is door middel van straatspecifieke gidsen en een gids voor Rotterdam als geheel. In de algemene gids wordt het hele scala aan regelgeving getoond, inclusief de woonwijken, terwijl in de straatspecifieke gidsen een selectie is gemaakt van de relevante regels. Gezien de variaties in architectuur in de winkelstraten is niet elke reclame vorm die toegestaan is ook geschikt. De hoogte van de begane grond is soms te beperkt om bijvoorbeeld een banier op te kunnen hangen. Deze selectie is in de straatspecifieke gidsen gemaakt. De illustraties en foto's zijn in deze gidsen van de straat zelf, zodat een 'wij-gevoel' wordt gecreeerd en een bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid bij het handhaven van een goede uitstraling van de eigen winkelstraat.

De specifieke gidsen zijn gebruikt om samen met de winkeliers verbeteringen te bewerkstelligen in de uitstraling van de winkelstraat. Verschillende panden zijn opgeknapt volgens de voorstellen in de gidsen.

Per gids zijn steeds zes collages gemaakt met voor en na beelden van in het oog springende winkelpanden op de winkelstraat. De beelden geven een samenvatting van de problematiek zijn een voorbeeld van hoe de uitstraling verbeterd kan worden. De fotocollages hebben er in sommige gevallen toe geleid dat winkeleigenaren vrijwillig hun pand volgens het voorbeeld hebben aangepast.

Voor de volgende straten zijn specifieke gidsen gemaakt:
Nieuwe Binnenweg, Kleiweg, Winkelboulevard Zuid, Dordtselaan, Afrikaanderwijk, de Noorderboulevard en rondom het Zwaanshals

De aanpak is opgenomen als voorbeeld voor het vernieuwen van de uitstraling en aantrekkingskracht van bestaande winkelstraten in de publicatie: 'Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing in de veertig aandachtswijken' een publicatie van de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed.

ontwerp
tekst en beelden: Arjan Scheer i.s.m. Joep Klabbers zoarchitecten;

grafisch ontwerp
Mark Mulder Studio voor Visuele Pop. Cultuur
(gids Nieuwe Binnenweg:) Magrande, Trudy de Bruin

opdrachtgever
Stadsontwikkeling Rotterdam;
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) & Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam DS+V i.s.m. Deelgemeente Feijenoord, Charlois, Delfshaven, Noord

Projectbureau Revitalisatie Nieuwe Binnenweg ('Praktische Reclamegids voor de Nieuwe Binnenweg')

jaar
augustus 2009-augustus 2011

status
publicatie, verschillende panden aan de winkelstraten zijn gerenoveerd conform de voorstellen in de gidsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Advertising Signs Shopping Streets Rotterdam
After an era of post-war reconstruction, there is a renewed interest in investing in the existing cultural heritage in Rotterdam. Therefore a special programme was defined by the municipality to try to reawaken existing shopping streets; the space where inhabitants of the city interact with most directly.

At the moment a lot of architectural quality is hidden behind homogeneous billboards that are trying to attract attention in a very selfsimilar way. It is important that shoppingstreets maintain their identity to the visitor if they want to attract visitors.

In order to seduce shop owners to design the advertisements on their facades in a way that is fitting to the architecture of the building, ASAS in co-operation with zoarchitecten has illustrated the existing policies of advertisement on shopping facades in an attractive way.

The method to involve shop owners in this project is by providing streetspecific guides and a guide for Rotterdam as a whole. In the general guide the whole range of policies are shown, including suburban neighborhoods, whereas in the streetspecific guides, a selection is made of the relevant policies. As the architectural composition varies per street, not every form of advertisement that is according to the rules is also fitting the architecture. For example the height of the ground floor may be too low to attach a banner on the facade, although it is legally allowed. This preselection is made in the streetspecific guides. The illustrations and photographs in these guides are of the streets themselves. In this way a sense of collectivity is adressed and an awareness that every shopkeeper is personally responsible for the visual quality of the street as a whole.

The specific guides are used to work directly with the shopkeepers to achieve improvements in the appearance of their shopping street. A number of shopfacades were remodeled according to the examples provided in the guides.

Six photocollages are made per guide of the most important spots on per shopping street. The collages summarize the challenges and give an example how the appearance of the street can improve. The photocollages sometimes led to shopowners volantarily altering their facades according to the given examples.

Specific guides are made for the following streets:
Nieuwe Binnenweg, Kleiweg, Winkelboulevard Zuid, Dordtselaan, Afrikaanderwijk, Noorderboulevard & Zwaanshals

The approach was includes as an examplary approach to renew the appearance of shopping streets in existing neighbourhoods in the publication 'Cultural history in urban regeneration of fourty challenging neighbourhoods', a publication by the Government Adviser Cultural Heritage.

design team
text and illustrations: Arjan Scheer i.s.m. Joep Klabbers zoarchitecten;

grafisch ontwerp
Mark Mulder Studio voor Visuele Pop. Cultuur
(gids Nieuwe Binnenweg:) Magrande, Trudy de Bruin

client
Stadsontwikkeling Rotterdam;
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) & Dienst Stedenbouw and Volkshuisvesting Rotterdam DS+V i.s.m. Deelgemeente Feijenoord, Charlois, Delfshaven, Noord

Projectbureau Revitalisatie Nieuwe Binnenweg ('Praktische Reclamegids voor de Nieuwe Binnenweg')

year
augustus 2009-augustus 2011

status
publication, various shopfacades are renovated according to the suggested alterations.