making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_030_final hof vooraanzicht_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_030_final_top_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_overzicht 1_500.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_IMG_4371_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_030_ASAS_20090814_03.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_030_ASAS_20090814_02_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_030_ASAS_20090814_01_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_stedenbouwkundige plattegrond_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_plattegrond architectuur.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_plattegrond en doorsnedes woningen.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-62_030_concept sketch_v2.jpg

Tabakshof Woudenberg
De opdracht voor ASAS was het maken van een stedenbouwkundig plan om hiermee de Commissie Welstand en Monumenten te overtuigen van de kwaliteit van bebouwing voor deze locatie. Het plan vormde de ruimtelijke onderbouwing voor de bestemmingsplanwijziging van 2 naar 6 woningen.

Het plan voor Stationsweg West 43-45 in Woudenberg bestaat uit 6 senioren woningen. De locatie is compact en meet aan de straatkant 27 meter, aan de achterkant 36 meter en heeft een diepte van 49 meter.

Op dit moment staat er een geschakelde boerderij op het kavel. De locatie is gelegen in een gevarieerd gebied met lintbebouwing langs de Stationsweg en planmatige woonerf bebouwing rond het Blotenburgerhof.

Het voorstel van ASAS bestaat uit een intiem, groen hof langs het lint van de Stationsweg West. De kopgevel van het hof continueert het ritme van kopgevels langs het lint. Het hof vormt een ensemble met een rij arbeiderswoningen uit 1900 waardoor deze op dit moment wat verloren staande rijwoningen een nieuwe betekenis krijgen.
Het parkeren is op het erf opgelost. Twee markante bomen geven karakter aan dit intieme hof en verhullen eveneens de geparkeerde auto’s.

ontwerp
Arjan Scheer

jaar
2009

status
Gebouwd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Tabakshof Woudenberg
ASAS received the commission to create an urban plan in order to convince the Committee Welstand & Monumenten of the quality of development of the site. The scheme formed the spatial basis for the legal process in order to change the use of the plot from 2 to 6 dwellings.

The scheme for Stationsweg West 43-45 in Woudenberg consists of 6 dwellings for primarily elderly inhabitants. The location is confined to a width of 27 meters on the streetside and 36 meters at the backside of the plot. The depth of the plot is 49 meters.

A semi-detached double farm house used to occupy the location in the past. The site is located along the Stationsweg; a varied street with individual houses oriented towards the street. The neighbouring site at the back consists of a residential neighbourhood planned in the 80ies.

The proposal by ASAS consists of an intimate, green court along the Stationsweg West. The gable of the court building continues the rhythm of gables along the street. The court forms an ensemble with the row of workers houses dating back to the early 20th century. This way the workers houses, that currently look somehow lost in their context, get a new significance in the urban context.

Parking is solved on the court. Two distinctive trees give character to this intimate courtyard and conceal the parked cars at the same time.

design team
Arjan Scheer

year
2009

status
built