making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_7.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (12).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (24).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (19).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city .jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_6_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_4_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_8 Master plan.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (18).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_11 Park.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (13).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (7).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_Diagram Massing concept.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_Diagram Public Plazas.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_Diagram Plan variation.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_9_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_10 Typical floor plan - 30th floor.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (11).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (20).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (15).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (14).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (9).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (3).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (8).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (2).jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-73_shenzhen bay super city (6).jpg

Shenzhen Bay Super City China

Winnend prijsvraag ontwerp.

'Cloud Citizens' is een toekomstvisie voor een groene, sterk verdichte, driedimensionale stad voor het Shenzhen Bay gebied nabij Hong Kong.

De prijsvraag, uitgeschreven door Shenzhen Design Center, vroeg om een visie voor een nieuw, 170 ha groot, financieel stadscentrum. De prijsvraag vroeg om een ontwerp dat een nieuw beeldmerk zou kunnen worden voor Shenzhen en zou kunnen wedijveren met iconische stadsdelen als La Defence in Parijs, Canary Wharf in Londen, ECB Frankfurt en het Presnensky district in Moskou. De nieuwe financiële stad is de volgende stap in de ontwikkeling van het Shenzhen Bay Ring gebied: van een productie georiënteerde ongebreidelde verstedelijking naar een op diensten gerichte groene, high-tech en op innovatie gerichte voorbeeld stad.

'Cloud Citizens' is de samensmelting van twee belangrijke werelden: de vrijheid van kansen en van ondernemerschap zo gekoesterd in de traditionele Hutong levensstijl, waar mensen elkaar ontmoeten, plannen maken en zaken doen. En het beeld van een krachtig modern zakencentrum met state-of-the-art kantoorruimte en cultureel programma.

'Cloud Citizens' stelt de traditionele manier van bouwen van grote steden ter discussie en rekt de grenzen op van personalisatie, infrastructuur en verdichting van de architectuur. Het ontwerp biedt een ruimtelijk en programmatisch divers alternatief voor de gangbare hoogbouw monocultuur. Het voorstel bestaat in plaats daarvan uit een verbonden structuur die een nieuwe, derde, dimensie geeft aan een stad die 680 meter boven zeeniveau uittorent.

'Cloud Citizens', dat doet denken aan Constant Nieuwenhuys' New Babylon, is een continue metropool met geprogrammeerde publieke ruimte, 'skyparks', bestaande uit divers semi-publiek programma zoals recreatieve en culturele ruimten, maar ook een IT-cluster voor jonge start-ups.

De publieke 'skyparks' zijn geïnspireerd op de bruisende Hutongs, de traditionele Chenese binnenstad, deze ruimten zorgen voor een duidelijke identiteit. Zij zijn de katalysator voor de omringende kleine en grote bedrijven. De verspreide kleinere eenheden en de grote verscheidenheid aan ruimten creëren een unieke omgeving voor interactie en creativiteit tussen de stadsbewoners. Elke openbare ruimte is verbonden met een park, dat functioneert als een groene long en een verbinding vormt tussen de hoger en lager gelegen delen van het stadgebouw. Deze verbonden ruimten, met magnifiek uitzicht over Shenzhen Bay, zijn een nieuwe referentie in het stimuleren van eigentijdse manieren van samenwerken, het ontmoeten van mensen en het leven van een gezonde duurzame levensstijl met een eigen intrinsieke schoonheid.

'Cloud Citizens' is een integraal onderdeel van het stedelijk ecosysteem, het hergebruikt regenwater, het produceert stroom uit zonne energie, wind en algen, het slaat koolstof op en filtert fijnstof, het biedt een leefomgeving voor wilde planten en voorziet in voedselproductie op beschutte plaatsen in de constructie van de skyparks. Hiermee krijgen de cloud citizens een nauwe band met de natuur, vrije tijd ter promotie van een gezondere levensstijl, de droom van een nieuwe Chinese generatie.

ontwerp
Arjan Scheer, ASAS Architectuur Stedenbouw, met Karin Hedlund, Jonas Lundberg, Lukas Nordström en Pedram Seddighzadeh in samenwerking met Urban Future Organization & CR-Design China
Visualisatie: Expedite Technology Co. China

jaar
2014

status
Prijsvraag; hoogste prijs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Shenzhen Bay Super City China

Winning competition entry.

Cloud Citizen is a futuristic proposal for a green, hyper dense, three dimensional city in the Shenzhen Bay area across from Hong Kong. Cloud Citizen is as much a strategy for how to build future cities capable of giving back more to the environment than they cost, as it is a singular iconographic mega building complex with an identifiable and striking skyline giving character and hope to the vision of a greener future enabled by human enterprise.

The competition brief asked for a new 170 ha financial city district including three high-rise structures, several cultural buildings as well as a landscape connecting the new district to the surrounding city. The proposed design should be a new iconic financial district for Shenzhen making the city part of the league of cities including La Defence Paris, Canary Wharf London, ECB Frankfurt Area and the Presnensky District in Moscow. The new interconnected district acts as the next step in the development of the Shenzhen Bay Ring area from a production oriented city to a modern service oriented, high-tech, innovative green city.

Cloud Citizen confronts the traditional way of building large cities and stretches the borders of personalisation, communication and densification of architecture deemed necessary to approach the ideal of regenerative design. The design offers a spatially and programmatically diverse alternative to prevalent high rise monocultures.The proposal consists instead of one connected mega structure creating a third dimension of the city reaching 680 meters into the sky.

Cloud Citizen is a continuous metropolis with programmed public space suspended in the air comprising both office space for an envisioned IT industry cluster, commercial, leisure and cultural space. Each suspended public space creates a profound identity and acts as a catalyst for surrounding small and big businesses inspired by the bustling Hutong lifestyle. The overall scale in broken down smaller units and a large variety of space creates a unique environment for interaction and creativity. Each public space is connected with a park that acts like a green lung and communication network in all three dimensions. The new plane of reference stimulate new ways of working, meeting people as well as promoting healthy lifestyles where an increasingly sustainable life is attractive in its own right.

Cloud Citizen is an integral part of the urban ecosystem , it harvests rainwater, it produces power from the sun, wind and algaes, it stores carbon and filters particles from the air, it provides sanctuaries for wild plants and food production modules and in sheltered locations of the structure skyparks are providing the cloud citizens with closer proximity to nature, leisure and healthier lifestyles which is a dream of a new Chinese generation.

design team
Arjan Scheer, ASAS Architectuur Stedenbouw, with Karin Hedlund, Jonas Lundberg, Lukas Nordström and Pedram Seddighzadeh in cooperation with Urban Future Organization & CR-Design China Visualization: Expedite Technology Co. China

year
2014

status
Competition; highest prize