making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_8.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_10.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_18.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_17.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_19.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_11.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_12.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_16.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_15.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_14.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_13.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_9.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_3.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_4.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_6.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-23_5.jpg

Roombeek Enschede
Deze prijsvraag inzending ontving een eervolle vermelding.
De woning staat langs de Lonneker Spoorlaan. Het stedenbouwkundig plan beschrijft een aantal stringente bebouwingsregels. Zo zijn bijvoorbeeld het bouwen van een verhoogde stoep met trap verplicht. De beukmaat van de woning is maximaal 9 meter.

Binnen deze bouwenvelop is dit plan erop gericht een maximale vrijheid te realiseren. Rond een atrium met traphuis zijn een voor- en achterhuis georganiseerd. Dit atrium is de kern die verschillende bewoningsmogelijkheden mogelijk maakt.

Zo is het mogelijk het voor- en achterhuis apart te bewonen, bijvoorbeeld door twee bevriende gezinnen. Het atrium wordt dan het centrale sociale centrum. Hier is een openhaard en een te openen daklicht voorgesteld. De woning kan ook in z’n geheel bewoond worden bijvoorbeeld in combinatie met een kantoor aan huis.

De verschillende bewoningscenario’s kunnen gerealiseerd worden door het verschuiven van panelen. Deze gelaagdheid is doorgezet in de gevel. De hoop is dat de aanblik van het huis door de tijd continue zal veranderen.

ontwerp
Arjan Scheer

advies
Jan Winsemius, Anke van der Veen; Bureau Middelkoop

Bert Voerman

jaar
2003

status
ontwerpwedstrijd, Eervolle Vermelding

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Roombeek Enschede
This competitions entry received an honourable mention.
The house is located along the Lonneker Spoorlaan. The urban plan demands for a number of stringent building guidelines. It demands the construction of a raised front garden with wall and stair. The maximum width of a span is 9 meters.

Within this building envelop the scheme is trying to create a maximum of freedom. The front- and back house are organized around an atrium with a central staircase. The atrium is the nucleus which enables various ways of organizing the house.

It is for instance possible to make a separate front- and backhouse, for befriended families. The atrium becomes the central social space. In the atrium there is a central fire place and a roof light.
The house can also be inhabited in its entirety, for example for inhabitants who would like to have their office connected to their living space while keeping a level of privacy between the functions.

The various inhabitation scenario's can be realized through moving walls. The layering of the proposal has been carried though into the design of the facade. In this way the appearance of the house will change continuously through time.

design team
Arjan Scheer

consultants
Jan Winsemius, Anke van der Veen; Bureau Middelkoop

Bert Voerman

year
2003

status
competition, Honorable Mention