making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-54_04_v7.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-54_02_v7.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-54_01_v9.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-54_03_v7.jpg

Liturgisch centrum I
Ontwerp en uitvoering van liturgisch centrum.
In de liturgie is een gebruiksvoorwerp een symbool van een handeling uit het dagelijks leven. Zo staat de tafel en het servies niet voor het eten zelf, maar is het een symbool voor voeding. De symbolische betekenis van de liturgische gebruiksvoorwerpen is in dit ontwerp versterkt door de voorwerpen te ontwerpen als symbolen van dagelijkse voorwerpen. De avondmaalsbeker, de schenkkan en het bord zijn vereenvoudigde vormen geworden die een teken zijn van een wijnglas, een wijnfles en een bord. De binnenzijde en de bovenrand van de kelk is verzilverd. Het meest kostbare materiaal zit binnenin. Het avondmaalsstel is oranje geƫmailleerd, door deze kleur wordt de symbool werking nog verder benadrukt.
In de avondmaalstafel is het symbolische van de tafel benadrukt door enkel in de contour een herkenbare vorm van een tafelpoot te geven. De tafel is bekleed met blauw nubuck leer waardoor de tafel altijd toont als gedekt.
De lezenaar is opgebouwd rond een stalen frame en bedekt met tweehonderd kilo geprepareerd krantenpapier. De Bijbel die op de lezer ligt vormt zo een contrast tussen de alledaagse gebeurtenissen en een boek met eeuwigheidswaarde.

Ontwerp en uitvoering van het liturgisch centrum is gedaan in eigen beheer

Geheel of delen tentoongesteld in De Zaaijer (Amsterdam), The Frozen Fountain (Amsterdam), Galerie Marzee (Nijmegen), Eindexamen expositie (Arnhem).

Publicaties in Items (1994), Elsevier (1994), De Gelderlander (1994), De Kunsten (1994)

Eigen publicatie: 'Archetypen' (Arnhem, 1994, door Arjan Scheer, gepubliseerd in eigen beheer) boekontwerp door Jeroen Barendse en Thomas Castro nu Lust

ontwerp
Arjan Scheer

advies
Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem (nu: ArtEZ Arnhem) afdeling 3D design (nu: product design)

fotografie
Thea van den Heuvel

jaar
1994

status
gebouwd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Church furniture I
Design and realisation of church furniture.
In the liturgy, a utensil is a symbol of an everyday act. A table and tableware does not mean 'eating' but 'nutrition'. In this design, the symbolic meaning of utensils in the liturgy is amplified by designing them as symbols of everyday objects. The communion cup, decanter and plate are simplified forms that signify a wine glass, a bottle and a plate.
The inside and the top of the communion cup is plated with silver. The most expensive material is within. The communion set is enamelled orange, through this colour the symbolic nature of the design is amplified.
In the communion table the symbolic nature of 'table' is emphasized by using just the contour of a recognizable form of a table leg. The table is covered with blue nubuck leather. In this way the table looks contiuously as a set table.
The lectern is constructed around a steel frame and covered with twohundred kilo's of prepared newspaper. In this way, the Bible on the lectern forms a contrast between everyday events and a book that expresses eternal values.

Whole or in parts exhibited in De Zaaijer (Amsterdam), The Frozen Fountain (Amsterdam), Galery Marzee (Nijmegen), Graduation Show (Arnhem).

Publications in Items (NL 1994), Elsevier (NL 1994), De Gelderlander (NL 1994), De Kunsten (NL 1994)

Publication: 'Archetypen' (Arnhem, 1994, written and published by myself) bookdesign by Jeroen Barendse and Thomas Castro now Lust

design team
Arjan Scheer

consultants
Academy for Visual Arts Arnhem (now: ArtEZ Arnhem) department 3D design (now: product design)

photography
Thea van den Heuvel

year
1994

status
built