making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_final pres print_Page_42.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_entrance.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_final pres print_Page_47.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_uiterste hoek richting entree1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_vanaf galerij1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_final pres print_Page_48.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_section.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_GF.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_richting entree1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_1F.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_2F.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_centrale as.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_achterste rij richting liturgisch centrum1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-26_final pres print_Page_49.jpg

Kuiperstraat Rotterdam
In veel kerken is er een grote behoefte aan extra zalen naast de kerkzaal voor gebruik door de week. Deze kerk had haar bijzalen verkocht in de tijd dat het ledenaantal terugliep. Doordat weer meer jonge gezinnen in Rotterdam blijven wonen en het ledental toeneemt, worden de bijzalen node gemist.

Dit ontwerp realiseert het oppervlak aan zalen dat vroeger bij de kerk hoorde door de galerij te vervangen voor twee extra verdiepingen. In het ontwerpproces zijn verschillende verbouwings opties uitgewerkt. Er is vanaf het begin gezocht naar een voor de kerkgemeenschap geschikte uitbreiding in relatie tot de beschikbare financiele middelen.

ontwerp
Arjan Scheer

advies
Constructeur: ABT Delft

jaar
2008

status
schetsontwerp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Kuiperstraat Rotterdam
In many churches there is a growing need for additional meeting rooms for use throughout the week. The congregation had sold their meeting spaces when the number of members was low. But, because more young families decide to stay in Rotterdam nowadays, the congregation is growing and the meeting spaces are dearly missed.

This design consists of the realisation of the total area of the previously owned meeting space, by replacing he existing galery for two storey's. In the design process many different options have been considered. From the start the solution has been sought in providing an adequate extension of floor space for the congregation in relation to the limited financial resources.

design team
Arjan Scheer

consultants
Structure: ABT Delft

year
2008

status
sketch design