making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_06_skyline.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_11_skyline.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_05_skyline2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_skyline-12.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_09_skyline2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_08_skyline.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_12_skyline.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_08.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_09.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_10.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_11.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_13.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_12.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_eurohostel_Page_14.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-113_photo-existing.jpg

Hostel Rotterdam @ Eurohotel, Baan 14, Rotterdam NL
Het Eurohotel wordt uitgebreid met een hostel op de begane grond. Hiervoor wordt een bestaande garage getransformeerd. De bestaande garage heeft bijzondere ruimtelijke kwaliteiten; een grote vrije hoogte van bijna 5 meter en een obstakelvrije doorgang tussen een straat aan de voor- en achterzijde.
Het ontwerp van ASAS transformeert de garage met minimale ingrepen tot een luchtig en ruim hostel. De grote vrije hoogte en de vrije doorgang tussen de voor- en achtergevel geven het hostel een bijzonder, groots en ruimtelijk karakter. Het hostel is opgevat als voortzetting van de stad. Het hostel vormt een wijkje met een middenstraat en zijstraten die aan de voor- en achtergevel de Hoornbrekersstraat en de Baan met elkaar verbinden. De schildering van de skyline van Rotterdam geeft een verbinding met de toeristische attacties van de stad en biedt een duidelijk adres voor de entrees naar de slaapkamers.
De ontwikkeling heeft een tijdelijk karakter. Het ontwerp bestaat uit een slimme indeling met vrijstaande inbouwunits en inpandige technische ruimten waardoor minimale bouwkundige, en geen constructieve ingrepen noodzakelijk zijn.

bruto vloeroppervlak
1414 m2

opdrachtgever
Exploitatie Eurohotel

ontwerp team
Arjan Scheer AADipl (architect)
ABT, Delft (advies brandpreventie)
Kiwa, Rotterdam (asbestinventarisatie)

jaar
november 2016-mei 2017

status
Omgevingsvergunning toegekend

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Hostel Rotterdam @ Eurohotel, Baan 14, Rotterdam NL
The Eurohotel is expanding with a hostel on the ground floor. For this an existing garage is transformed. The existing garage has special spatial qualities; a floor to ceiling height of almost 5 meters and an obstacle-free passage between a front and back street.
The ASAS design transforms the garage with minimal interventions into a lofty and spacious hostel. The large floor to ceiling height and and the open passage between the front and rear fa├žades give the hostel a special, airy and spacious character. The hostel is conceived as a continuation of the city. The hostel forms a district with a central street and side streets connecting the front and rear fa├žades to the Hoornbrekersstraat and the Baan. The painting of the Rotterdam skyline refers to the city's tourist attractions and provides a clear address for the entrances to the bedrooms.
The development has a temporary character. The design consists of a smart layout with freestanding built-in units and technical spaces within the building contour. This means minimal construction costs, and that no structural interventions are necessary.

gross floor area
1414 m2

client
Exploitatie Eurohotel

design team
Arjan Scheer AADipl (architect)
ABT, Delft (consultant fire safety)
Kiwa, Rotterdam (asbest research)

year
November 2016-May 2017

status
Building application granted