making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_gevel nieuw A.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_gevel nieuw B.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_gevel bestaand A.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_gevel bestaand B.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_variant A1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_variant A2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_variant B1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_variant B2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_doorsnede 3 zalen.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_max bg.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_max eerste verdieping.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-30_max tweede verdieping.jpg

Evangelisch Centrum Europoort, Nieuwe Binnenweg 324, 326 & 308-314, Rotterdam
In opdracht van het Evangelisch Centrum Europoort is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de ontwikkelmogelijkheden van de gebouwen aan de Nieuwe Binnenweg. De centrale vraag hierbij is of het verstandig is op de huidige locatie te blijven.

Het gebouw waar het Evangelisch Centrum is gevestigd is in 1919 gebouwd als WB Theater; een 'stom' theater waarbij een 'explicateur' het verhaal vertelde bij de beelden en een orkest de film muzikaal begeleidde.

Door de jaren heeft het Evangelisch Centrum Europoort op de Nieuwe Binnenweg zich steeds verder uitgebreid. Naast de bestaande voormalige bioscoopzaal heeft het ook de bovenliggende woningen in bezit.
Het Evangelisch Centrum Europoort is een gemeente in beweging waarbij een steeds grotere groep mensen de weg naar de samenkomsten vindt. De verwachting is dat de gemeente groeit naar 750 frequente bezoekers.

Er is een sterke behoefte de ruimte efficienter te gebruiken en de uitstraling van de organisatie naar buiten te richten.

De volgende onderwerpen zijn onderzocht als basis voor het bepalen van de huisvestingsstrategie van Evangelische Centrum Europoort: de mogelijkheid tot uitbreiding van de zaal, de fundering, het renoveren van de gevel, de installaties, mogelijke verhuur of verkoop van delen van het vastgoed, bouwkosten en beschikbare subsidies.

Er is een plan opgesteld waarbij verschillende delen van het vastgoed beschikbaar komen met een mogelijkheid voor verhuur. Het centrum kan de verhuurpenningen gebruiken voor haar eigen exploitatie en het renoveren van het eigendom. Door een slimme multifunctionele zaal kan de capaciteit vergroot worden naar 750 zitplaatsen.

De gevels krijgen een nieuwe uitstraling. Het pand krijgt een open, toegankelijk beeld en verschillende prachtige gevelelementen worden in ere hersteld.

ontwerp
Arjan Scheer i.s.m. Hekkenbergarchitects, Joris Hekkenberg

jaar
2011-2012

opdrachtgever
Evangelisch Centrum Europoort

status
studie ontwikkelingsmogelijkheden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Evangelisch Centrum Europoort, Nieuwe Binnenweg 324, 326 & 308-314, Rotterdam
Evangelisch Centrum Europoort commissioned a feasibility study for the development of their property on the Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Core question was if it is wise to keep the premises on the current location or to move to another site.

The current premises of Evangelisch Centrum were built in 1919 as the WB Theater; a silent theater where an 'explicator' narrated the story connected to the images and an orchestra that accompanied the film musically.

Throughout recent years the Evangelisch Centrum Europoort at the Nieuwe Binnenweg has expanded more and more. Apart from the former cinema, also the dwellings above have been added.
The Evangelisch Centrum Europoort is a congregation in motion where a growing attendance finds its way to the gatherings. It is expected that the congregation will soon grow to 750 frequent visitors.

There is a strong need to use the space in a more efficient way and to make a more visible appearance of the organization towards their current location.

The following topics are investigated in order to form a basis of the accommodation strategy of the Evangelisch Centrum Europoort: the possibility to expand the meeting space, the foundations of the current building, renovation of the facade, the installations, the possibility of lease or sale of parts of the property, building costs and available subsidies.

A strategy has been made made in which various parts of the property become available with a possibility of lease of separate spaces. The Evangelisch Centrum can use the income for it's own running costs or for renovation of their property. Through a smart multifunctional meeting hall the capacity of the space can be enlarged to 750 seats.

The new facade of the building gets an open, accessible appearance and the beautiful facade elements will be restored.

ontwerp
Arjan Scheer with Hekkenbergarchitects, Joris Hekkenberg

year
2011-2012

client
Evangelisch Centrum Europoort

status
feasibility study