making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_nieuw perspectief maquette.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_nieuw perspectief maquette 2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_nieuw vogelvlucht maquette 2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_nieuw vogelvlucht maquette.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_reconstructie top maquette.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_reconstructie perspectief maquette.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_situatie3.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-45_landgoed de brink.jpg

De Brink Zeist
Het koetshuis van het Landgoed ‘De Brink’ ligt in het historisch gezien zeer waardevolle gebied: de Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is een oude stuwwal van de rivier de Rijn. In het verleden zijn hier talrijke kastelen en landgoederen gebouwd vanwege de fraaie vista’s vanaf de stuwwal naar het lager gelegen rivierenlandschap. Het Landgoed ‘De Brink’ en het naastgelegen ‘Beeklust’ zijn fraaie voorbeelden van de bouwwijze in dit gebied. Het Koetshuis van ‘De Brink’ is momenteel in gebruik door ‘Beeklust’. De oorspronkelijke ruimtelijke verbinding met Landgoed ‘De Brink’ is hierdoor bijna verloren gegaan.

In het koetshuis worden kantoren gerealiseerd voor de Stichting Bartimeus Sonneheerdt. Het bestaande pand heeft door wijzigingen geen monumentale status. De centrale vraag bij deze opgave is hoe vervangende nieuwbouw gerealiseerd kan worden passend in de ruimtelijke en cultuur historische setting.

In het ontwerp wordt het volume en de dakvorm van het huidige koetshuis gebruikt als aanleiding voor een geheel nieuw ontwerp. Het bijzondere van de dakvorm is de verspringing halverwege, die geinspireerd is op het oorspronkelijke gebouw.
Doordat de beide kopgevels van glas zijn ontstaat een prachtig doorzicht met coulissen in de sfeer van het tuinontwerp rond het landhuis. De bomen voor het gebouw weerspiegelen in de voorgevel en gaan een spel aan met het zicht op het landschap rond landgoed ‘De Brink’. Hierdoor wordt de ruimtelijke samenhang met landgoed 'De Brink' hersteld.

Twee varianten zijn gepresenteerd aan de Commissie van Welstand en Monumenten; een variant met een glasgevel en een variant die het originele koetshuis dichter benadert. Aangezien dit een complete reconstructie is van een historisch gebouw is het niet noodzakelijk, zelfs minder gewenst, om een exacte kopie te maken van het oorspronkelijke gebouw op deze hoogwaardige historische situatie. Daarom ook werden beide varianten positief ontvangen door de Commissie van Welstand en Monumenten. De ontwerpen zijn vervolgens gebruikt door de opdrachtgever om de definitieve ontwerp visie te bepalen voor het gebouw.

ontwerp
Arjan Scheer

jaar
2010

status
Ontwerpvisie aangenomen door Commissie voor Welstand en Monumenten te Zeist.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
De Brink Zeist
Het stable of the ‘De Brink’ estate is located in the historically highly valued landscape the 'Utrechtse Heuvelrug'; an old glacial till of the river Rhine. In the past numerous castles and estates are build in this area because of the beautiful vista's from the glacial till towards the lower river landscape. The 'De Brink' estate and the neighboring 'Beeklust' estate are beautiful examples of the spatial layout in this area. Together with the estate 'Schaerweijde' the estates form a family connected with sightlines.
The stables of 'De Brink' is currently in use by the neighboring estate 'Beeklust'. The original spatial relationship with the 'De Brink' estate has almost vanished.

The stables will house the offices for the fundraising wing of the Bartimeus Sonneheerdt Foundation, a specialist institute for the blind and visually impaired. The current building has no insulation and is badly renovated which has ruined the original design. Therefore it was decided to replace the building.
In the design, the volume and roof shape are a response to the current stable. The special shifting roof shape halfway in the design is inspired by the original building.

Both gables are made of glass. This way there is a beautiful perspective with a staged effect of the surrounding landscape reminiscent of the garden design of the surrounding estate. The trees in front of the building are mirrored in the front facade and start a play with the view of the landscape surrounding the 'De Brink' estate. In this way the spatial relationship with the 'De Brink' estate is restored.

Two variants were proposed to the Commissie van Welstand en Monumenten; a variant with glass facade and a variant that was closer to the original stable. As it is a complete reconstruction it is not necessary to copy the original design in this sensitive historical situation. Therefore both variants were received positively by the Commissie van Welstand en Monumenten. The designs were used by the client to define a final vision for the building.

design team
Arjan Scheer

year
2010

status
Design adopted by the Commissie voor Welstand en Monumenten in Zeist.