making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_02.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_03.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_01_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_04.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_tectonics 1.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_plandiagram_views.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-11_terraces1.jpg

Castelmola MOMA
Ontwerpwedstrijd; 1e prijs Museum voor Moderne Kunst Castelmola.
Het prijswinnende voorstel voor een nieuwe museum voor moderne kunst is gesitueerd op een berghelling met uitzicht over de Middellandse Zee.
Het ontwerp is gebaseerd op een ruimtelijke eenheid (prototype) dat bestaat uit twee hellende vlakken naar boven en naar beneden. Daarnaast heeft deze ruimtelijke eenheid een verbinding met buiten waar de topografie in het interieur zich herhaald op het dak.
Het museum bestaat uit een vermenigvuldiging van deze open ruimtelijke structuur, die wordt verschaald en vervormd passend bij de topografie van de berghelling.
Het resultaat is dat als van een open hal bestaande uit een grote vloeiende ruimte. Doordat het gebouw als een doek over de berghelling is gedrapeerd en er directe relaties zijn tussen binnen en buiten ontstaat een structuur van omsloten kamers die in een directe verbinding staan met terrassen. Door het gebouw kan men eindeloos dwalen; naar binnen gaan en weer naar buiten waarbij men de kunst op steeds weer andere wijze kan ervaren.
De ontwerp methode, met een parametrisch ruimtelijk prototype is een hedendaagse doorontwikkeling van de ontwerp principes van de Nederlandse Structuralisten zoals architect Herman Herzberger in het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn.

Publicatie o.a. in 10x10_2 (Phaidon, 2005)

ontwerp
Urban Future Organization Utrecht-Londen-Messina-Athene (UFO)
i.s.m Centola Associates

Luigi Centola, Francesco Giordano, Steve Hardy, Theodore Kanelloupolos, Claudio Lucchesi, Jonas Lundberg, Valentina Piscitelli, Arjan Scheer, Andrew Wai Tat-Yau

jaar
2001

status
ontwerpwedstrijd, 1e Prijs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Castelmola MOMA
Competition; 1st prize Museum for Modern Art Castelmola.
The prize winning proposal for a new museum for modern art is situated on a hill site with a beautiful view overlooking the Mediterranean.
The design uses a spatial prototype consisting of two sloping surfaces going up and going down. In addition, the spatial prototype has a connection to the outside by ramping the floor upwards and merging it with the roof surface.
The design of the museum consists of a multiplication of this open spatial structure, that is being scaled and bent to follow the topography of the hill side. The result is like an open continuous space that is draped over the hill side. Through the direct relationships between inside and outside the proposal at the same time defines smaller spaces as rooms in a continuous space. The idea is that one can wander endlessly through the building; going inside and outside in different directions where the exhibited art can be experienced in a different way, time and time again.
The design approach with a parametric spatial prototype is seen as an contemporary development of the Dutch Structuralist design principles as used by architect Herman Herzberger in the Centraal Beheer building in Apeldoorn NL.

Publication amongst others in 10x10_2 (Phaidon, 2005)

design team
Urban Future Organization Utrecht-Londen-Messina-Athene (UFO)
in co-operation with Centola Associates

Luigi Centola, Francesco Giordano, Steve Hardy, Theodore Kanelloupolos, Claudio Lucchesi, Jonas Lundberg, Valentina Piscitelli, Arjan Scheer, Andrew Wai Tat-Yau

year
2001

status
competition, 1st Prize