making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1729.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1550.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1546.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1538.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1602.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1584.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1578.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1555.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1571.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1563.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1509.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1615.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_DSC_1593.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_opengewerkt-02.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_opengewerkt-langsdoorsnede.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_opengewerkt-01.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-66_GDA18_VE_NOMINEE_RGB.png

Aelbrechtskolk 33 A&B Rotterdam NL
Programma
Dit is het nieuwe thuis voor Inloophuis De Brug in Rotterdam Delfshaven. De Brug is een laagdrempelige plek voor ontmoeting voor mensen in knelsituaties in Rotterdam West.

Ruimtelijke kwaliteit door hergebruik van de historische hoofdvorm
De historische hoofdvorm is het uitgangspunt bij de renovatie. Bijzondere kapvormen zijn ruimtelijk benut. Via de lange trap naar het appartement klim je hierdoor naar natuurlijke licht dat schijnt vanuit een driehoekig raam. De kapvormen organiseren op de woonverdieping de ruimte.

Vanzelfsprekende ongedwongen sfeer
Er is gekozen voor een vanzelfsprekende, ongedwongen sfeer door het toepassen van een lichtgrijze gietvloer, witte meubels en blankhouten details. Op de verdieping nodigt een hellende vloer de kinderen uit tot ontdekken.
Vanuit duurzaamheid en voor een minimale belasting van de bestaande fundering is gekozen voor een volledig houten constructie die waar mogelijk in het zicht is gelaten.

Duurzame exploitatie kringloop
Doel van de renovatie is het verbeteren van de exploitatie van een pand voor ideële doeleinden in een tijd waarin subsidies voor welzijnswerk terug lopen. Door het realiseren van een volledig zelfstandig appartement op de tweede en derde verdieping genereert het pand inkomsten die ten goede komen aan de ideële doelen.

bruto vloeroppervlak
360 m2

opdrachtgever
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Delfshaven;
dhr. W.A.C. de Winter, dhr. G.W. Verheij, dhr. E. de Lange

ontwerp team
Arjan Scheer AADipl (architect)
Roel Petri, Rijswijk (constructeur)
Multical, Rotterdam (calculatie)
Sanitas, Rotterdam (asbestinventarisatie)

uitvoerend team
ASAS Arjan Scheer Architectuur Stedenbouw, Rotterdam (directievoering)
Rietdijk Rotterdam (aannemer)
Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam (constructeur)
Ernst Sluijter Meubelmakerij (meubelmaker)
Bouter & Kok, Rotterdam (keuken)

fotografie
Jeroen Musch

jaar
start schetsontwerp: november 2012
datum voorlopig ontwerp: januari 2013
datum definitief ontwerp: juni 2013
datum aanbesteding: juli 2014
start bouw: september 2014
datum oplevering: maart 2016

status
Gebouwd
ASAS was tijdens het volledige traject van schets tot en met oplevering als architect verantwoordelijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Aelbrechtskolk 33 A&B Rotterdam NL
Programme
This is the new home for community center 'De Brug' (the bridge) in Rotterdam Delfshaven. 'De Brug' is an easily accessible place for people in challenging situations in Rotterdam West.

Spatial quality by reusing the historical main geometry
The geometry inherited from the history of the building formed the starting point of this renovation. The special roof shapes are utilized to generate highly specific spaces. The difference in pitch of two roofs leaves a beautiful triangular window which means that on the access stair to the apartment one climbs towards natural light.

Natural relaxed atmosphere
We have chosen a natural, relaxed atmosphere by applying a satin finish light gray PE floor, white furniture and light wood details. On the first floor, the slope above the access staircase to the apartment invites children to discover.
For sustainability reasons and in order to have minimal impact on the loading of the existing foundation a completely timber structure was chosen that, where possible is left exposed contributing to the natural atmosphere of the space.

Sustainable exploitation
The aim of the renovation is to improve the exploitation of this charity run property at a time when subsidies are limited. By achieving a fully independent apartment on the second and third floors the property generates it's own income that benefits the idealistic goals of the community center.

gross floor area
360 m2

client
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Delfshaven
mr. W.A.C. de Winter, mr. G.W. Verheij, mr. E. de Lange

design team
Arjan Scheer AADipl (architect)
Roel Petri, Rijswijk (structural engineer)
Multical, Rotterdam (cost consultant)
Sanitas, Rotterdam (asbest research)

executive team
ASAS Arjan Scheer Architectuur Stedenbouw, Rotterdam (site supervision)
Rietdijk Rotterdam (contractor)
Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam (structural engineer)
Ernst Sluijter Meubelmakerij (furniture maker)
Bouter & Kok, Rotterdam (kitchen)

year
start sketch design: November 2012
completion preliminary design: January 2013
completion definitive design: June 2013
Start tender: Juli 2014
Start construction: September 2014
Completion date: March 2016

status
Completed
ASAS was responsible for all architectural services from initial sketch untill completion