making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_europan_cover_thumbnail.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_archis_cover_thumbnail.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_roombeek cover_thumbnail.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_pdd_cover 01_thumbnail.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_10x10_2 cover_thumbnail.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_aelbrechtskolk-arc16-de-architect.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_mark-no-53-cover.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_mark-no-53-dec-jan-2015.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-39_kavel-&-huis-feb-mrt-2013.jpg

Publicaties/publications
Werk van Arjan Scheer is gepubliceerd in de volgende boeken en tijdschriften.

10x10_2 In dit boek over het werk van 100 geselecteerde architecten staat een artikel over Urban Future Organization en het Castelmola Museum voor Moderne Kunst, een project gemaakt in samenwerking met Urban Future Organization en Arjan Scheer.

Archis Artikel over Urban Future Organization door Wouter Thijssen gebaseerd op interviews van verschillende leden van Urban Future Orgainzation, waaronder Arjan Scheer.

europan 7, Nieuw leven in de suburb Publicatie met resultaten van de Europan 7 prijsvraag met Arjan Scheer's inzending voor de Bakema buurt in Geuzenveld, Amsterdam bij de geselecteerde projecten en een artikel van Harm Tilman (hoofdredacteur van De Architect) waarin de inzending wordt besproken.

Product Design Diversity In dit boek staat een artikel over het werk van Arjan Scheer gerubriceerd onder de kop 'stedelijke utopisten' Dit boek over alumni van de afdeling Product Design van ArtEZ in Arnhem toont o.a. werk van Marcel Wanders van Moooi en jaargenoot Fredie Stevens, schoenontwerper voor Victor & Rolf.

Wonen op niveau Publicatie over de resultaten van de prijsvraag 'Wonen op Niveau' voor de wijk Roombeek in Enschede. De inzending van Arjan Scheer (die een eervolle vermelding kreeg) is hier gepubliceerd. Het boek vormde een inspiratieboek voor zelfbouwers in de wijk Roombeek. Het eerste gevelontwerp van Arjan Scheer met de gelaagde baksteen is in de huidige wijk Roombeek terug te vinden.

Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing De aanpak van Reclame in Winkelstraten is opgenomen als voorbeeld voor het vernieuwen van de uitstraling en aantrekkingskracht van bestaande winkelstraten in de publicatie: 'Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing in de veertig aandachtswijken' een publicatie van de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed.

De Architect Verschillende keren is het werk van Arjan Scheer gepubliceerd op de website van tijdschrift 'De Architect'. Onder andere het prijswinnende ontwerp voor het Boosterstation in Hoogvliet is hier gepubliceerd evenals het project voor buurthuis De Brug aan de Aelbrechtskolk in Rotterdam.

Mark no. 53 In de rubriek 'Notice board' is het prijswinnende ontwerp voor Shenzhen Bay Super City geplubiceerd, een ontwerp dat Arjan Scheer maakte samen met Urban Future Organization.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Publications
Work by Arjan Scheer is published in the following books and magazines.

10x10_2 This book about 100 leading architects features an article about Urban Future Organization and their proposal for Castelmola Museum voor Moderne Kunst a project in which Arjan Scheer participated together with Urban Future Organization.

Archis Article about Urban Future Organization by Wouter Thijssen based on a series of interviews with members of Urban Future Orgainzation, amongst which Arjan Scheer.

europan 7, Suburban Challenge, Urban Intensity and Housing Diversity Publication about the results of the Europan 7 competition featuring Arjan Scheer's submission for the Bakema neighbourhood in Geuzenveld, Amsterdam in the section showing the selected projects. The book also includes an article by Harm Tilman (main editor of magizine 'De Architect') in which the submission is discussed.

Product Design Diversity This book features an article in the section 'Urban Utopians' about the work of Arjan Scheer. This book about Alumni of the department Product Design of the Academy of Arts in Arnhem shows also the work of Marcel Wanders of the label Moooi and work by contemporary Fredie Stevens, shoe designer by Victor & Rolf.

Wonen op niveau Publication about the results of the competition 'Wonen op Niveau' (First class living) for the district of Roombeek in Enschede, NL. The proposal by Arjan Scheer (which earned an honourable mention) is published. The book acted as source of inspiration for private house builders in Roombeek. The layered brick facade design, the design by Arjan Scheer that got the honourble mention, can be found in the realised version of the Roombeek neighbourhood.

Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwingThe strategy of advertising signage in shopping streets was included as an examplary approach to renew the appearance of shopping streets in existing neighbourhoods in the publication 'Cultural history in urban regeneration of fourty challenging neighbourhoods', a publication by the Government Adviser Cultural Heritage.

De Architect Work of Arjan Scheer has been published a number of times on the website of Dutch magazine 'De Architect'. The prizewinning design of the Boosterstation in Hoogvliet has been published on this platform as well as the project for the community center 'De Brug' in Rotterdam.

Mark no. 53 The prizewinning design for Shenzhen Bay Super City that Arjan Scheer made in cooperation with Urban Future Organization has been published in the column 'Notice board' in the December/ January 2015 issue of Mark Magazine.