making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-38_zumthor onaardse architectuur.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-38_090406_ArjanScheer_web.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-38_de creatieve stad.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-38_archetypen.jpg

Teksten/texts
Arjan Scheer schrijft regelmatig voor verschillende media over architectuur en stedenbouw. De aandacht gebieden zijn (in willekeurige volgorde): sociale cohesie, religieuze architectuur, duurzaamheid en beleid of zelfregulatie van ruimtelijke processen. Onlangs zijn artikelen verschenen in het Reformatorisch Dagblad en op de architectuur site van Nederland; Archined.

RD 11 februari 2008 'Zumthors onaardse architectuur'. Over het aardsbisschoppelijk museum Kolumba in Keulen en de Bruder Klaus Kapelle (foto) in Mechernich Wachendorf van Peter Zumthor.

RD 4 april 2009 Een artikel over groene aanpassingen in bestaande wijken.

Archined 22 juni 2009 Artikel op de architectuur site van Nederland over de Creatieve Stad. De situatie rond het stimuleren van creatieve milieu's in Rotterdam wordt vergeleken met de situatie in Londen. Het artikel is positief over het ondernemersschap van creatieven en is terughoudend tegenover overheidssteun. Steun zou alleen moeten in een zorgvuldig ruimtelijk beleid gericht op het gevoelig herkennen en vervolgens stimuleren van initiatieven die een meerwaarde en diepere betekenis betekenen voor de stadsbewoners.

archetypen Publicatie van een toelichting op het afstudeerproject 'Liturgisch Centrum' . Het boekje is ontworpen door Jeroen Barendse en Thomas Castro later; Lust.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Texts
Arjan Scheer writes regularly for various media about architecture and urban planning. The focus is on: social cohesion, religious architecture, sustainable urban planning and (self)regulation of spatial processes.
Recently, articles have appeared in the Reformatorisch Dagblad en on the architecture site of the Netherlands; Archined.

RD Febuary 11th 2008 'Zumthors unearthly architecture'. Article on the Archdiocese museum Kolumba and the Brother Klaus Chapel (photo) located in and around Cologne designed by Peter Zumthor.

RD April 4th 2009 An article on sustainable adaptations in existing neighborhoods.

Archined June 22nd 2009 Article on the architecture website of the Netherlands about the notion 'Creative City'. The article explores the situation around the stimulation of creative urban neighborhoods in Rotterdam as well as in London. The article advocates the entrepreneurship of creative actors in favor of a dependency on governmental funding. Aid should only be directed at supporting urban processes that are a quality for the city as a whole and that give the city a deeper meaning for its inhabitants.

archetypen Publication of an explanatory text on the graduation project 'Liturgisch Centrum' . The little book is designed by Jeroen Barendse and Thomas Castro who later formed; Lust.