making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-22_01_v10.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-22_08_v2.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-22_speelkamer1_v3.jpg

Over ons/about us
De architectuur van ASAS onderscheidt zich door een zeer intensieve analyse van de wensen van de opdrachtgever en een zeer intensieve analyse van de aard en mogelijkheden van de locatie. In het uiteindelijk ontwerp komen de wensen van de opdrachtgever en de mogelijkheden van de locatie tot een nieuwe eenheid die elke keer verrassend en weer anders is.

Architectuur is altijd geassocieerd met het statische en het solide. Het is echter meer en meer belangrijk om deze stasis van architectuur te herdefinieren tot een architectuur met een bewegend perspectief wil architectuur in staat zijn onze nomadische levensstijl bij te houden. 'I have to change to stay the same' zoals er geschreven staat op een gebouw in Rotterdam. Vandaag werken we op verschillende locaties en hebben we toegang tot onze belangrijke bestanden overal ter wereld. Thuis is niet meer geassocieerd met een specifieke plek, maar is de aanwezigheid van een set condities die na aan ons hart liggen. Om deze staat te bereiken moeten we ons bewegen.

ASAS is geinspireerd door opdrachtgevers die schijnbaar tegenstrijdige verwachtingen hebben van een project. Vaak is de oplossing van een gebouw niet in de 'dit-of-dat' oplossing, maar alleen als het gebouw in staat is om 'en-en' te doen. ASAS is zeer geinteresseerd als de gezochte oplossing in het vlak begeeft waar de stasis van architectuur uitgedaagd wordt en architectuur transformeerd tot een hybride conditie.

De potentie van deze aanpak is uitgewerkt in verschillende (prijswinnende) projecten door ASAS. In een project voor de transformatie van Elephant & Castle (Londen, GB) gemaakt tijdens een studie aan de Architectural Association School of Architecture in Londen, wensen van verschillende gebruikers van het gebied zijn gebruikt om een architectuur van inclusiviteit te maken waar programma's en routes verenigd zijn in meervoudig bruikbare, hybride ruimtes.

In het ontwerp voor het Castelmola Museum voor Moderne Kunst is de wens om een gebouw te maken op een extreem stijle helling gebruikt om een ruimte te maken die bestaat uit verschillende ruimtes die naadloos in elkaar overvloeien als men door het interieur dwaalt over de berghelling.

In het project voor een serie jeugdcentra in Denemarken, de ideale typologie van het jeugdcentrum is aangepast aan de specifieke situatie van verschillende locaties dat geleid heeft tot een compleet nieuwe typologien die nieuwe hybride activiteiten mogelijk maakten.

In een project voor een huis in Roombeek in Enschede zijn verschillende wijzen van bewonen ontwikkeld die de financiele haalbaarheid van de woning ondersteunden en tegelijkertijd leidde tot een op meerdere manieren te gebruiken leef-object die nieuwe mogelijkheden schept voor sociale interactie.

ASAS arjanscheerarchitectuurstedenbouw heeft een integrale ontwerp methode waar het bestek van het gebouw een direct relatie heeft met een kwantificeerbaar gebouw model. Op deze manier heeft de opdrachtgever directe overzicht in de financiele consequenties van het ontwerp en kan ASAS zeer doelmatig ontwerpen.

Arjan Scheer is registreerd als architect in Nederland onder architect registratie no. NL s.b.a. 1.000601.006

ASAS is registreerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel onder arjan scheer architectuur stedenbouw (ASAS) onder no. NL 30177583

ASAS is BTW geregistreerd in Nederland onder BTW registratie nummer NL 1763.40.506.B.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
About us
The architecture of ASAS arjanscheerarchitectureplanningproduct stands out for its rigorous analysis of the clients expectations and the rigorous analysis of the potential of the site. In the architecture of ASAS, the expectations of the client of the project and the potential of the site are united in a new whole that is unexpected and new, time and time again.

Architecture has traditionally been associated with the static and the solid. It is increasingly important to redefine the state of the solid and to approach architecture through a moving perspective if architecture is to chatch up with our contemporary nomad livestyles. 'I have to change to stay the same' as is written on a building in Rotterdam. Today, we work on different locations accessing our essential documents through exchange servers that can be accessed anywhere in the world. Home is not associated to a particular place anymore, but is the existence of a set of conditions that are dear to us. In order to achieve these conditions we have to move.

ASAS is inspired by clients that expect performances for a project that are intrinsicly contradictory. Often the solution for a project can not be in the 'either-or' solution but only if the project is able to do a 'and-and'. ASAS is deeply interested when the preferred solution in these cases is, when the static premiss of architecture is challenged and architecture moves into a hybrid condition.

This approach has been tested in several (award winning) projects by ASAS. In a project for the transformation of Elephant & Castle (London, UK) executed while studying at the Architectural Association School of Architecture in London, wishes of several urban agents active in the area were used to generate an architecture of inclusiveness where programmes and routes solidify into multi-use, ambiguous spaces.

In the Castelmola Museum of Modern Art proposal, the wish to build a museum on a extremely sloping site has led to spaces that consist of separate rooms that merge seemlessly into eachother, when one moves internally over the sloping site.

In a project for a series of youth centres in Denmark, the ideal typology of the youth centre was adapted to the specificities of different sites leading to a set of completely new typologies that allowed new hybrid activities to happen.

In a project for a house in Roombeek, NL, different colonisation variants where developed that supported the financial viability of the house for its occupants and at the same time resulted into a multipurpose living-object creating new possibilities for social interaction.

ASAS arjanscheerarchitectureplanningproduct uses an integral design working method where the building specification has a direct relationship with a quantifiable building model. This way ASAS can very efficiently design solutions that have a direct financial insight for the client.

Arjan Scheer is registered as an architect in The Netherlands under architect registration no. NL s.b.a. 1.000601.006

ASAS is registered in the Rotterdam chamber of commerce under arjan scheer architectuur stedenbouw (ASAS) under no. NL 30177583

ASAS is VAT registered in The Netherlands under VAT registration number NL 1763.40.506.B.01